activiteiten, trainingen en begeleiding -

gewoon voor mensen met een speciale hulpvraag

 

 

THUIS activiteiten, specialist in:
- trainen van vaardigheden
- kleinschalige dagbesteding
- individuele begeleiding

 

 

 

activiteiten met hart voor mensen

 

NextPrev

Thuiszorg, Begeleiding en Dagbesteding

THUIS activiteiten is per 28-7-2015 samen met THUIS met zorg opgegaan in de BV THUIS met zorg Zaanstreek. Kijk voor meer informatie op de website van THUIS met zorg Zaanstreek.

Onze diensten zijn voor iedereen met een speciale hulpvraag, zoals mensen met lichamelijke beperkingen, een chronische ziekte, autisme, niet aangeboren hersenletsel of dementie.

Verpleging, verzorging, begeleiding en dagactiviteiten

Onze dienstverlening bestaat uit 3 samenwerkende onderdelen:
THUIS met zorg - verpleging en verzorging
THUIS activiteiten - persoonlijke begeleiding, activiteiten
THUIS in de wijk - participatiecentrum, inloop, dagactiviteiten, werkplaats

Onze specifieke deskundigheid ligt bij zorg en begeleiding bij ALS, Parkinson en dementie, terminale zorg, revalidatie, begeleiding bij niet aangeboren hersenletsel en autisme en individuele begeleiding en activiteiten met 1-op-1 aandacht. Lees meer over onze Verpleging en Verzorging en onze Begeleiding en Dagbesteding.

Dagactiviteiten

THUIS activiteiten kan een alternatief zijn voor de gangbare dagbesteding. Wij bieden individuele activiteiten, bij u thuis of in THUIS in de wijk. Dit kan nodig zijn wanneer u

  • tijdelijk of permanent niet aan groepsactiviteiten in bijvoorbeeld een centrum voor dagbesteding kunt of wilt deelnemen
  • ondersteuning kunt gebruiken bij het ondernemen van activiteiten in huis en buitenshuis

De mogelijkheden voor activiteiten zijn divers: het kan gaan om dagelijkse bezigheden als samen koken, of het weer oppakken van een hobby. Maar ook trainen van lichameljke, cognitieve of sociale vaardigheden kunnen we samen oppakken. Lees meer...

Thuisbegeleiding

We bieden ook thuisbegeleiding gericht op behouden of vergroten van uw zelfstandigheid. Denk hierbij aan leren omgaan met beperkingen, het opzetten van een netwerk, hulp bij regelzaken. Lees meer...

Verzorging en verpleging aan huis

Voor wijkverpleging en verzorging kunt u ook bij ons terecht. Wij werken individueel gericht en met een kleine groep rondom de client. Zo heeft u altijd een vertrouwd gezicht bij uw zorg. Ook uw netwerk wordt, als u dit wenst, hierbij betrokken en ondersteund. Kijk voor meer informatie over verpleging en verzorging aan huis op de website van THUIS met zorg Zaanstreek BV.

Wilt u activiteiten, begeleiding, verzorging of verpleging aan huis aanvragen? Neem dan contact met ons op.